ارزش بازار جهانی SDN تا سال ۲۰۲۶ به مبلغ ۶۷.۹۸ بیلیون دلار خواهد رسید.

ارزش بازار جهانی SDN تا سال ۲۰۲۶ به مبلغ ۶۷.۹۸ بیلیون دلار خواهد رسید.

SDN که به منظور فراهم کردن شبکه­ ای انعطاف ­پذیر و کمک به بهبود کنترل آن طراحی شده، این روزها بطور گسترده­ در بخش­‌های مختلفی ازجمله سلامت، آموزش، بانکداری، دولت و غیر بکار می‌­رود. رواج اتوماسیون و مجازی ­سازی شبکه در میان مشترکین را می‌­توان به عنوان نیروی ­محرکه رشد بازار مذکور برشمرد. گزارش مربوط به بازار جهانی SDN که این بازار را از جنبه­‌های مختلفی ازجمله کاربران نهایی، راهکار ارائه­ شده و منطقه جغرافیایی مورد بررسی قرار داده حاکی از آنست که اولاً ارزش بازار جهانی SDN تا سال ۲۰۲۶ به مبلغ ۶۷.۹۸ بیلیون دلار با نرخ رشد سالانه ۲۸.۹۰% در این بازه ۷ ساله خواهد رسید، ثانیاً بازیگران اصلی در این بازار شرکت­های Big Switch Networks, Pluribus, Nokia, Oracle, Cumulus, Arista, NEC, Private India  و Extreme Network خواهند بود.

لینک خبر:

https://risemedia.net/2019/07/29/global-sdn-market-worth-value-of-usd-67-98-billion-by-2026-top-players-big-switch-networks-inc-pluribus-networks-nokia-oracle-cumulus-networks-arista-networks-inc-nec-technologies-india-priva/‎