فناوری SDN به سوی ۵G

فناوریSDN حدود چندین سال است که ظهور پیدا کرده و در شبکه­‌های مخابراتی مختلف جایگاه خود را یافته است. این فناوری در شکل­ گیری و پیشرفت شبکه­‌های ۵G هم مؤثر بوده است. در راستای کارهای قبلی IETF و ONF و پروژه‌های تجربی SDN، ۳GPP ‌ساختاری را با عنوان EPC Control Plane-User Plane Separation در نسخه ۱۴ معرفی کرد. در این حالت در استاندارد TS 23.‎214 برای SGW، PGW و TDF سه واسط جدید به نام‌های Sxa، Sxb و Sxc تعریف شده است.

علاوه بر کارهای زیاد تحقیقاتی و صنعتی که روی Openflow و کنترلرهای SDN‌ برای پیکربندی EPC user plane انجام شده بود، ۳GPP هم پروتکلهایی مثل Forces، Openflow، GTP و Diameter را با توجه به نیازمندیهای ۵G بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بهترین کار تعریف یک پروتکل جدید است. بنابراین ۳GPP در ماه ژوئن ۲۰۱۷ یک پروتکل جدید به نام PFCP را برای ارتباط میان لایه‌های control plane و user plane ارائه کرد.

http://www.‎3gpp.org/cups