همکاری گروه Sprint با VeloCloud در راستای راه‌اندازی سرویس‌های SD-WAN

شرکت Sprint سرویس‌های SD-WAN خود را با همکاری کمپانی VeloCloud راه‌اندازی کرده است. VeloCloud از شرکت‌های پیشرو در ارائه راه‌حل‌های SD-WAN مبتنی بر ابر است. Sprint با استفاده از راه‌حل SD-WAN خود، یک سرویس انتها به انتهای یکنواخت تجمیع شده را به مشتریان خود ارائه می‌دهد و امکان تعیین سطح پشتیبانی مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌آورد.

لینک خبر:

https://www.thefastmode.com/technology-solutions/10602-sprint-teams-velocloud-to-launch-sd-wan-services