استاندارد‌های SDN

You are hereنهاد


دامنه فعالیت


حوزه کاری


عنوان


دامنه موارد قابل تحویل


ITU-T


SDN


چارچوب کلی


ITU-T Y.‎3300،

چارچوب SDN


این توصیه نامه، چارچوب SDN را توصیف می­کند.


SDN


متدلوژی رسمی


ITU-T  Y.‎3320،

الزامات بکارگیری روش­های رسمی در SDN


این توصیه نامه، نیازمندی­های استفاده از تکنیک­های تأیید و مشخصات رسمی شبکه‌های آینده را در زمینه SDN مشخص می­کند.


SDN


موارد کاربرد کلی


Draft Supplement Y.SDN-usecases،

موارد کاربرد SDN مخابراتی


این توصیه نامه، موارد کاربرد شبکه SDN در مخابرات را توصیف می­کند.


SDN


الزامات کلی کارکرد


Draft Y.SDN-req،

الزامات کارکردی شبکه‌های SDN


این توصیه نامه براساس Y.‎3300، جزئیات قابلیت­ها و الزامات کارکردی جهت درک آن­ها را توصیف می‌کند.


SDN


معماری کلی


draft Y.SDN-arch،

معماری کارکردی SDN


این توصیه نامه براساس Y.‎3300، معماری کلی SDN به همراه توصیف بلوک­های کارکردی و واسط­های آن­ها را ارائه می­دهد.


SDN


الزامات شبکه و سرویس


Draft ITU-T Y.‎3321،

چارچوب قابلیت­ها و الزامات پیاده­ سازی [۱]NICE با استفاده از فناوری SDN (S-NICE)


این توصیه نامه، چارچوب قابلیت و الزامات افزایش قابلیت هوشمندی شبکه‌های نرم افزار محور (S-NICE) را ارائه می‌دهد.


SDN


قالب سیگنالینگ


ITU-T Supplement 67 to Q-series ،

چارچوب سیگنالینگ SDN


این ضمیمه، قالب سیگنالینگ SDN را از طریق توصیف معماری و الزامات سیگنالینگ SDN و نیز واسط­ها و روندهای پروتکل سیگنالینگ فراهم می­کند.


SDN


الزامات سیگنالینگ


Draft Q.SBAND،

سناریوها و الزامات سیگنالینگ برای شبکه دسترسی پهن باند نرم افزار محور ([۲]SBAN)


این توصیه نامه، سناریوهای شبکه دسترسی پهن باند (BAN) که از فناوری­های شبکه نرم افزار محور استفاده می­کنند را توصیف می­کند.


SDN


الزامات سیگنالینگ


Draft Q.PVMapping،

الزامات سیگنالینگ برای نگاشت شبکه‌های مجازی و فیزیکی


این توصیه نامه شامل نیازمندی­های واسط­ها برای نگاشت شبکه‌های لایه زیرین فیزیکی مبتنی بر SDN و شبکه‌های لایه بالایی مجازی و نیازمندی­های سیگنالینگ نگاشت شبکه‌های لایه زیرین فیزیکی مبتنی بر SDN و شبکه‌های لایه بالایی مجازی، سناریوها و روندها است.


SDN


الزامات سیگنالینگ


draft Q.SMO،

الزامات سیگنالینگ هماهنگ ­سازی شبکه شهری نرم افزار محور


محدوده این توصیه نامه توصیف الزامات سیگنالینگ برای هماهنگ ­سازی شبکه شهری نرم افزار محور ([۳]SMO)  است..


SDN


الزامات سیگنالینگ


draft Q.BNG GboD،

الزامات سیگنالینگ تنظیم پهنای باند پویا بر اساس تقاضای دروازه شبکه پهن باند مبتنی بر  SDN


این توصیه نامه، الزامات سیگنالینگ تنظیم پهنای باند پویا را بر اساس تقاضای دروازه شبکه پهن باند که مبتنی بر فناوری­های SDN پیاده­ سازی شده ­است، فراهم می­کند.


SDN


معماری شبکه انتقال


Draft G.astdn،

معماری کنترل SDN شبکه‌های انتقال


شامل توصیف معماری سطح کنترل شبکه انتقال است تا از کنترل SDN شبکه‌های انتقال سازگار با اصول SDN و مکمل SDN (کارهای SG11، SG13 و SG17) پشتیبانی کند.


SDN


چارچوب شبکه انتقال


Draft G.cca،

جنبه ­های کنترل مشترک


این توصیه نامه، مفاهیم مشترک میان کنترل ­کننده SDN و شیوه­‌های کنترل شبکه نوری با سوئیچ خودکار (ASON) را توصیف می­کند.


SDN


پروتکل شبکه


Draft H.Sup.OpenFlow،

ارزیابی پروتکل- جریان باز در برابر H.‎248  (Ed.‎0.‎4)


تجزیه عمودی اجزای شبکه (در زیرساخت ارتباطات مبتنی بر بسته­‌ها) از طریق سناریوهای تکامل شبکه که تقاضای واسط­های "کنترل باز" میان انتقال بسته­‌ها، محدوده مسیریابی و ارسال و محدوده پوشش­ دهی کنترل سرویس/برنامه ­­کاربردی، درخواست­های فناوری­های کنترل جریان بسته ­ها در کلی­‌ترین مفهوم را خواهند داشت، به دست می­آید. هدف این سند، مقایسه H.‎248 با جریان باز است.


SDN/ ‎NaaS


برنامه‌های امنیتی


draft X.‎sdnsec-1 ،

سرویس­های امنیتی با استفاده از شبکه نرم افزار محور


این توصیه نامه، به منظور پشتیبانی جهت محافظت از منابع شبکه با استفاده از سرویس­های امنیتی مبتنی بر SDN ارائه شده ­است.


SDN/ ‎NaaS


معماری امنیتی


، draft X.sdnsec-2

الزامات امنیتی و معماری مرجع برای شبکه نرم افزار محور


این توصیه نامه جهت پشتیبانی از محافظت امنیتی SDN، ارائه شده­ است.


BBF[۴]


SDN


چارچوب و الزامات شبکه


SD-313،

الزامات کسب­ وکار و چارچوب SDN در شبکه‌های پهن ­باند مخابراتی


این پروژه تعدادی از سناریوهای استقرار را امتحان می­کند از جمله جاییکه تجهیزات شبکه از عملکردهای SDN پشتیبانی خواهندکرد، یا برای پشتیبانی از قابلیت­های SDN، تنها باید نرم افزار را به روزرسانی کرد. به ازای هر مأموریت SIMR WG، SD-313 توصیه نامه­‌هایی برای فعالیت انجمن پهن باند در ارتباط با SDN،  ارائه می­دهد.


TTA PG220


SDN/‎ NFV


معماری شبکه و پروتکل


قالب سخت ­افزاری مشترک (بردهای توابع شبکه، پروتکل­های مدیریت و …)


هدف این سند توصیف قالب­های سخت­ افزاری مشترک برای وسایل و تجهیزات شبکه پشتیبانی SDN و NFV است.


SDN/‎ NFV


چارچوب و الزامات شبکه و پروتکل


قالب مشترک برای نرم افزار شبکه

(چارچوب، الزامات، پروتکل­های مدیریت و…)


هدف این سند، مشخص­ کردن تعاریف، اصطلاحات و مدل مرجع قالب­های نرم افزار مشترک برای وسایل و تجهیزات شبکه پشتیبان SDN و NFV است.


SDN/‎ NFV


معماری شبکه و پروتکل


قالب مشترک برای سخت ­افزار شبکه


هدف این سند، توصیف معماری سیستم و واسط­های بردهای توابع شبکه برای قالب­های سخت افزاری مشترک وسایل و تجهیزات شبکه پشتیبان SDN و NFV است


SDN/‎ NFV


معماری شبکه و پروتکل


واسط­های برنامه ­نویسی برنامه­ کاربردی SDN


هدف این سند، توصیف واسط­های باز و APIها برای برنامه ‌نویسی برنامه­ کاربردی شبکه SDN است.


IETF


SDN


واژگان


RFC 7426،

SDN: واژگان ساختار و لایه‌ها


این سند مرجعی مختصر برای جامعه پژوهشیSDN بر اساس مرور کارشناسی شده ادبیات، سری RFC، و اسناد مربوطه توسط دیگر سازمان‌های استاندارد فراهم می‌کند.


SDN


ساختار کلی


RFC 7149،

شبکه نرم افزار محور: دیدگاه از درون محیط ارائه دهنده خدمات


هدف این سند شفاف‌سازی چشم‌انداز SDN توسط ارائه الزامات، مسائل و سایر ملاحظات آن از درون محیط یک ارائه‌دهنده خدمات است.


ETSI


SDN/NFV


ترکیب SDN و NFV


ETSI GS NFV-EVE 005 V1.‎1.‎1

گزارش بکارگیری SDN در چارچوب معماری NFV


هدف این سند شناسایی الگوهای طراحی رایج استفاده از SDN در چارچوب معماری NFV می‌باشد. همچنین توصیه‌های  بالقوه که توسط چه نهادهایی یکپارچه سازی انجام شود، ارائه می‌شود.


ONF


SDN


معماری SDN


TR-502 ‎/ TR-521

معماری SDN


این سند معماری SDN را توصیف می‌کند.


SDN


الزامات SDN برای پروتکل‌های ONF


TR-511

قوانین و روش‌های ایمن سازی شبکه نرم‌افزار محور

 


این سند شامل اصول و الزامات SDN برای پروتکل‌های ONF و آنالیز امنیت OpenFlow است.


SDN


نگاشت بین ساختار SDN و CSO


TR-528

نگاشت هماهنگ‌ساز به ساختار SDN


این سند نگاشت بین ساختار SDN و CSO را تعریف می‌کند.


SDN/‎

۵G


عملکردی معماری SDN برای اعمال مفهوم کسب و کار


TR-526

اعمال معماری SDN به برش ۵G


هدف از این سند توصیف جنبه‌های کلیدی عملکردی معماری SDN برای اعمال مفهوم کسب و کار مبتنی بر برش شبکه، یکی از مفاهیم کلیدی ۵G، است.

 


[۱]Network Intelligence Capability Enhancement

[۲]SDN Broadband Access Network

[۳]Software-defined Metro Orchestration

[۴]Broadband- Forum

درباره ما

به منظور شناخت بهتر فناوری SDN و استخراج نقشه راه و برنامه اجرایی بومی‌سازی این فناوری در کشور، فعالیتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شد که خروجی آن مستند نقشه‌راه بومی‌سازی فناوری SDN در سطح وزارت ICT و ارائه فعالیت‌های پیشنهادی برای تشکیل زیست‌بوم فناوری است. هدف از ایجاد این سایت، ‌ایجاد یک منبع مناسب جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص SDN  و مستندات مستخرج ازاین پروژه است.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۷۷۷
  • شماره فکس: ۸۴۲۷۴۴۱۱
  • رایانامه: sdn@itrc.ac.ir