SDN

You are here

مطابق تعریف بنیاد شبکه‌های باز(Open Networking Foundation یا ONF) شبکه‌های نرم افزار محور یا SDN یک نوع از معماری شبکه‌ای است که سطوح داده و کنترل را از یکدیگر جدا می‌کند. این امر با قرار دادن سطح کنترل (فراهم‌کننده سیاست‌ها و هوشمندی شبکه) در سرور یا برنامه‌ای که کنترلر نام دارد امکان‌پذیر است. برنامه‌های کاربردی هم در بالای سطح کنترل در سطح کاربرد (Application Layer) قرار می‌گیرند[۱].
در معماری شبکه‌های SDN سعی شده است که توانایی و هوشمندی شبکه‌های کامپیوتری بیشتر شود. اینکار با جداسازی بخش کنترل داده‌ها از سوییچ و روتر سخت‌افزاری و تمرکز آنها در لایه‌های نرم‌افزاری مجازی شبکه انجام می‌شود. یک کنترلر نرم‌افزاری متمرکز که دیدی از کل شبکه را در اختیار داشته، بسیار موثرتر و هوشمندتر از بخشهای کنترلی پراکنده روترها و سوییچها عمل خواهد کرد. با یک کنترلر  متمرکز، قابلیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی، مقیاس‌پذیری، انعطاف‌پذیری، خودکارسازی و توسعه نرم‌افزاری به شبکه اضافه می‌شود.

بخشهای مختلف شکل عبارتند از:

  • لایه فوروارد بسته: این بخش به طور مستقیم مسئول ارسال داده‌ها بر اساس جدول‌های برنامه‌ریزی شده توسط کنترلرها است.
  • واسط جنوبی: توسط ONF‌ و با نام OpenFlow استاندارد شده است. OpenFlow امکان دسترسی مستقیم و ایجاد تغییر در برنامه ارسال تجهیزات شبکه نظیر سوئیچ‌ها را، هم به صورت فیزیکی و هم مجازی فراهم می‌کند.
  • کنترلر: با همه دستگاه‌های موجود در یک دامنه شبکه ارتباط مستقیم داشته، از توپولوژی شبکه آگاه است و شبکه را از یک نقطه مرکزی برنامه‌ریزی می‌کند.
  • واسط شمالی: برای برقراری ارتباط میان کنترلر و سرویس‌ها و برنامه‌های کاربردی در حال اجرای شبکه استفاده می‌شود. این واسط برای تسهیل نوآوری و ارائه سرویسهای جدید با روشی آسان استفاده می‌شود.
  • کاربرد: این برنامه‌ها از طریق واسط شمالی مابین رفتارها و منابع مورد نیاز کنترلر‌ ارتباط برقرار می‌کند. علاوه بر این، برنامه‌های کاربردی می‌توانند از طریق جمع‌آوری اطلاعات از کنترلر‌ یک دید انتزاعی از شبکه ایجاد نمایند که برای تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[۱] https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-definition   

 

درباره ما

به منظور شناخت بهتر فناوری SDN و استخراج نقشه راه و برنامه اجرایی بومی‌سازی این فناوری در کشور، فعالیتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شد که خروجی آن مستند نقشه‌راه بومی‌سازی فناوری SDN در سطح وزارت ICT و ارائه فعالیت‌های پیشنهادی برای تشکیل زیست‌بوم فناوری است. هدف از ایجاد این سایت، ‌ایجاد یک منبع مناسب جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص SDN  و مستندات مستخرج ازاین پروژه است.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۷۷۷
  • شماره فکس: ۸۴۲۷۴۴۱۱
  • رایانامه: sdn@itrc.ac.ir